Promotie: Duurzame feedback helpt studenten kritisch na te denken

dinsdag 12 januari 2016 10:00 . Dit is een origineel bericht van Open Universiteit

Hoe krijg je studenten zover dat ze proberen de leerstof echt te doorgronden en er kritisch over gaan nadenken? Promovendus Gerry Geitz stelde vast dat dit 'diepe leren' kan worden gestimuleerd door studenten duurzame feedback te geven, dat wil zeggen: feedback gericht op het ontwikkelen van de vaardigheid om zelf actief feedback te zoeken. Op 15 januari 2016 verdedigt ze bij de Open Universiteit in Heerlen haar proefschrift 'Sustainable Feedback in Higher Education: Relation Between and Changeability of Self-Efficacy, Goal Orientation, and Learning Behavior'.

Hier vindt u de pdf voor het Proefschrift.

Opleiden voor niet-bestaande beroepen
De veranderingen in de wereld gaan snel en ook technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De kans is dus groot dat het beroep waar nu voor opgeleid wordt er in de toekomst heel anders uitziet. Daarom is het belangrijk dat studenten leren hoe zij kennis samenbrengen en hoe ze deze kunnen inzetten om problemen in nieuwe situaties op te lossen. Diep leren is waarschijnlijk de beste manier om dit aan te leren. Diep leren gaat bijvoorbeeld over het leggen van verbanden, het doorgronden en echt willen begrijpen van de tekst en het kritisch nadenken daarover. Wie dat kan, is in staat om nieuwe ideeën te koppelen aan al bekende concepten en ze zo te benutten voor het oplossen van vraagstukken in onbekende situaties. Het probleem is echter dat naarmate een examen nadert, het eventueel aanwezige diep leren bij studenten vaak plaatsmaakt voor oppervlakkig leren.

Feedback richten op de toekomst
Feedback is een krachtig instrument om het leren van studenten te stimuleren. Gerry Geitz onderzocht hoe feedback eruit moet zien om diep leren te stimuleren. Zij concludeert dat feedback daarvoor moet worden ondersteund door feedbackdialogen en activiteiten die studenten niet alleen informeren over hun huidige taak, maar hen ook leren om bij toekomstige taken zelf feedback te zoeken. Als studenten leren om actief naar feedback te zoeken, in plaats van alleen vanuit de tutor feedback te ontvangen, komen zij meer 'in control'. Zij zijn dan beter in staat betekenis te geven aan de feedback en kunnen deze als gelijkwaardigen bediscussiëren met hun medestudenten. Zo wordt dieper over de stof nagedacht.

Examentijd
Met deze duurzame benadering van feedback deed Geitz onderzoek onder eerstejaars studenten in hoger onderwijs. De studenten die met duurzame feedback hebben gewerkt, bleken in staat om hun initiële diep leren te behouden naarmate een examen naderde. De groep studenten die niet met de duurzame feedback had gewerkt hield het diep leren minder vast.

Over Gerry Geitz
Gerry Geitz (Emmen, 1965) studeerde Algemene en Bedrijfseconomie aan de Stichting Lerarenopleiding Ubbo Emmius in Groningen (nu de NHL Hogeschool). Na haar afstuderen in 1987 ging zij aan het werk als eerstegraads docent Bedrijfseconomie. In 1991 behaalde zij haar eerstegraads bevoegdheid en in 1992 mahowkte ze als docent de overstap naar de Hogeschool Drenthe waar zij later een managementfunctie aanvaardde. In 2011 startte ze als promovenda bij het Welten-instituut van de Open Universiteit. Inmiddels werkt ze aan de Stenden Hogeschool in Emmen, als academic dean en als kwartiermaker Lectoraat probleemgestuurd onderwijs.

See also Deep Learning in het Hoger Onderwijs